• 1 Phu Nguyen
  • 2 Khanh Linh
  • 3 Seiryuu Nguyễn
  • 4 Nhut Nguyen
  • 5 Quangg Đạtt

Xem thêm danh sách

Mua Acc LMHT Acc #2120 - Bạc II - Không Khung

  • Rank
  • Ngọc
  • Ngọc
  • Ngọc

LƯU Ý MỌI ACC MÃ SỐ < 1990 ĐỀU LÀ RANK MÙA 4

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #2120

nguyenkiet0096

● Trắng Thông Tin
● Rank: Bạc II
● Skin: 6
● Ngọc: 2

● Tướng: 21
● Skin: 6
● Ngọc: 2

240.000đ

MUA NGAY
comment icon Nhắn tin với admin
Hướng dẫn mua acc