Manh Nguyen Huu đã mua một tài khoản giá 30,000đ Trí Ben đã mua một tài khoản giá 50,000đ Ngô Hải đã mua một tài khoản giá 120,000đ Messengër ThôngBáo đã mua một tài khoản giá 50,000đ Box Hy Mus đã mua một tài khoản giá 100,000đ Huong Nguyen đã mua một tài khoản giá 40,000đ Thoat Pham đã mua một tài khoản giá 100,000đ Bảo NGọc đã mua một tài khoản giá 35,000đ Đạt X.Trai đã mua một tài khoản giá 150,000đ Hữu Thuận đã mua một tài khoản giá 20,000đ Đạt X.Trai đã mua một tài khoản giá 250,000đ Nhi Sửu đã mua một tài khoản giá 50,000đ Hien Bui đã mua một tài khoản giá 50,000đ Đạt X.Trai đã mua một tài khoản giá 10,000đ Nguyen Nguyên đã mua một tài khoản giá 50,000đ Vung Ho đã mua một tài khoản giá 70,000đ Bùi Văn Nam đã mua một tài khoản giá 200,000đ Vy Phương đã mua một tài khoản giá 150,000đ Tuấn Apple đã mua một tài khoản giá 200,000đ Kim Phương đã mua một tài khoản giá 50,000đ
Acc #3172 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3172

240.000đ

Tướng: 27

Trang phục: 9

Ngọc: 2

Vàng: 570

Đồng I

Acc #3173 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3173

170.000đ

Tướng: 23

Trang phục: 9

Ngọc: 2

Vàng: 1100

Vàng IV

Acc #3174 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3174

170.000đ

Tướng: 23

Trang phục: 12

Ngọc: 2

Vàng: 1700

Bạc I

Acc #3175 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3175

370.000đ

Tướng: 31

Trang phục: 15

Ngọc: 3

Vàng: 9000

Vàng III

Acc #3176 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3176

180.000đ

Tướng: 24

Trang phục: 10

Ngọc: 2

Vàng: 10800

Vàng IV

Acc #3177 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3177

100.000đ

Tướng: 21

Trang phục: 7

Ngọc: 2

Vàng: 11000

Bạc II

Acc #3178 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3178

270.000đ

Tướng: 28

Trang phục: 12

Ngọc: 2

Vàng: 10800

Vàng IV

Acc #3179 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3179

170.000đ

Tướng: 25

Trang phục: 15

Ngọc: 5

Vàng: 4500

Đồng I

Acc #3180 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3180

450.000đ

Tướng: 34

Trang phục: 20

Ngọc: 3

Vàng: 2100

Bạch Kim IV

Acc #3181 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3181

200.000đ

Tướng: 26

Trang phục: 13

Ngọc: 2

Vàng: 20

Bạc III

Acc #3182 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3182

100.000đ

Tướng: 21

Trang phục: 13

Ngọc: 3

Vàng: 1100

Vàng I

Acc #3183 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3183

170.000đ

Tướng: 23

Trang phục: 9

Ngọc: 3

Vàng: 10200

Bạc III

Acc #3184 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3184

470.000đ

Tướng: 37

Trang phục: 16

Ngọc: 4

Vàng: 700

Vàng II

Acc #3185 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3185

290.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 18

Ngọc: 4

Vàng: 4400

Bạch Kim III

Acc #3186 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3186

80.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 9

Ngọc: 3

Vàng: 8800

Bạc II

Acc #3187 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3187

450.000đ

Tướng: 35

Trang phục: 15

Ngọc: 2

Vàng: 1900

Bạch Kim III

Acc #3188 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3188

90.000đ

Tướng: 21

Trang phục: 10

Ngọc: 3

Vàng: 15800

Vàng I

Acc #3189 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3189

110.000đ

Tướng: 22

Trang phục: 8

Ngọc: 2

Vàng: 1700

Bạc II

Acc #3190 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3190

200.000đ

Tướng: 25

Trang phục: 11

Ngọc: 2

Vàng: 1800

Bạc II

Acc #3191 - Shop Liên Quân

mua acc lien quan3191

380.000đ

Tướng: 32

Trang phục: 16

Ngọc: 6

Vàng: 9900

Vàng III

comment icon Nhắn tin với admin
Hướng dẫn mua acc